Bij Voetbalvereniging Spirit hebben wij in de week van 6 juni gebruik mogen maken van het AXIWI communicatiesysteem. Hierin hebben wij het systeem in verschillende toepassingen getest. In de eerste 3 Blogs hebben we de rol van scheidsrechter, assistent-scheidsrechter en vierde official behandeld. In dit laatste deel gaat het vooral over de toepassingen die het systeem kan hebben voor scheidsrechterscoördinatoren en coaches bij het beter begeleiden van scheidsrechters en assistenten.

De coaching van een scheidsrechter als scheidsrechtercoördinator

Om te zien of coaching via de headset een positieve bijdrage kan leveren aan het opleiden en verbeteren van de prestaties van de scheidsrechters, hebben we dit gewoon een keer geprobeerd. Tijdens een oefenwedstrijd van spirit A1 hebben de we de scheidsrechter met een headset van AXIWI het veld op gestuurd en zijn we als scheidsrechtercoördinatoren vanaf de kant gaan kijken op welke punten we de scheidsrechters konden coachen/ondersteunen. Tijdens de wedstrijd konden we op het moment, dat bepaalde spelsituaties zich voordeden, coachende opmerkingen maken over dingen die goed gingen of hoe dingen in het vervolg anders konden worden opgelost. Dit werd door de scheidsrechters als zeer prettig ervaren, omdat de situatie dan nog vers in het geheugen zit en er tijdens de wedstrijd al kan worden geprobeerd bepaalde dingen te verbeteren.

Communiceer over de rol van de scheidsrechtercoördinator

Uiteraard klinkt het bovenstaande heel simpel, maar wij hebben over veel dingen nagedacht voordat we met deze test zijn gestart. We hebben bewust voor een oefenwedstrijd gekozen om te voorkomen dat de indruk gewekt zou worden, dat een bepaalde partij voorgetrokken zou worden. Daarnaast is vooraf uitgebreid met beide coaches gesproken en hebben we uitgelegd wat ons doel en onze functie is tijdens de wedstrijd. Belangrijk is om hierbij te vermelden dat wij alleen coachen over positie, duidelijkheid in bepaalde situaties én wellicht een andere manier om bepaalde dingen op te lossen. Het moet heel duidelijk zijn dat wij ons niet bemoeien met beslissingen, kaarten, vrije trappen en andere zaken die het spel kunnen beïnvloeden. Tot slot is afgesproken om tussen de dug-outs te gaan staan om alles zo eerlijk en transparant mogelijk te houden.

Tijdens de wedstrijd is veelvuldig gebruik gemaakt van de functie die het AXIWI communicatiesysteem biedt om de microfoon van de headset tijdelijk uit te zetten. Hierdoor kunnen de scheidsrechterscoördinatoren met elkaar óf met de coaches praten, zonder dat de scheidsrechter wordt afgeleid. Ook hebben we tijdens de wedstrijd een aantal scheidsrechters op de tribune laten meeluisteren naar onze communicatie, om er voor hun een leerzame ervaring van te maken.

Geslaagde test

Na de wedstrijd is met de scheidsrechter, beide coaches en de scheidsrechters op de tribune gesproken over het inzetten van het AXIWI communicatiesysteem. We zijn tot de conclusie gekomen dat het een geslaagde test is geweest. Voor de scheidsrechter, omdat hij direct feedback krijgt op actuele spelsituaties. Voor de scheidsrechters op de tribune, omdat zij de feedback horen terwijl ze de voorbeelden live op het veld kunnen zien. Voor de coaches en de spelers op de bank, omdat ze van ons konden horen ‘waarom’ bepaalde beslissingen of keuzes werden gemaakt in het veld. Dit laatste leverde weer een stukje begrip op en gaf hen nieuwe spelinzichten.

Nieuwe test: coaching en opleiding scheidsrechters

De volgende test die we willen gaan doen is een wedstrijd laten fluiten door een ervaren scheidsrechter met een headset, terwijl beginnende scheidsrechters op de tribune met hem  kunnen meeluisteren (die dan ook bepaalde dingen kan toelichten tijdens de wedstrijd). Daarnaast willen we ook kijken of het mogelijk is om de groep op de tribune af en toe een vraag te laten stellen als dingen niet duidelijk zijn. Ook dit willen we tijdens een oefenwedstrijd een keer proberen om te kijken hoe dit door de teams en de scheidsrechters zal worden ervaren.

Er zijn dus genoeg mogelijkheden en ideeën om het AXIWI communicatiesysteem te gebruiken in de coaching / opleiding van beginnende en meer ervaren scheidsrechters.

Tips voor de coaching

  • Maak duidelijke afspraken met alle betrokken partijen;
  • Let op met wat je zegt, de speldeelnemers op de banken luisteren mee;
  • Bemoei je niet met beslissingen van de scheidsrechter;
  • Beperk het coachen tot belangrijke punten;
  • Praat kort en duidelijk, geen hele verhalen;
  • Blijf positief in de communicatie over de headset;