Binnen de sportvereniging is de scheidsrechtercoördinator verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van de scheidsrechters. Hij zorgt ervoor dat er ieder weekend goed opgeleide scheidsrechters op het veld staan.

Steeds vaker gebruikt de scheidsrechtercoördinator een communicatiesysteem voor het opleiden van scheidsrechters en talenten te begeleiden. Wat zijn nu precies de voordelen van een communicatiesysteem? Wij hebben ze hier op een rij gezet:

  • Met een communicatiesysteem kun je als scheidsrechtercoördinator een scheidsrechter tijdens een wedstrijd coachen. Dit beperkt zich dus niet meer tot in de rust, voor of na de wedstrijd.
  • De scheidsrechtercoördinator kan direct na de wedstrijd evalueren met de scheidsrechter, op basis van wat hij heeft gezien en gehoord via het communicatiesysteem. Hij kan de scheidsrechter direct na de wedstrijd van goede en volledige feedback voorzien. Hierdoor leert een scheidsrechter nog sneller.
  • Een communicatiesysteem is het een goed middel om in te zetten bij het opleiden van beginnende scheidsrechters. Hij kan vanaf de zijlijn met het communicatiesysteem tips geven aan de scheidsrechter over positionering en looplijnen. De scheidsrechter leert hierdoor snel in de praktijk hoe hij zich bijvoorbeeld optimaal positioneert in het veld.
  • Het is belangrijk voor een scheidsrechter om direct en resoluut te fluiten. Beginnende scheidsrechters zijn soms schuchter. Via een communicatiesysteem kun je ze leren snel te reageren op spelsituaties en resoluut te fluiten. Dit zijn elementen die in grote mate de geloofwaardigheid en het vertrouwen in een scheidsrechter bepalen.
  • Talentvolle jeugdscheidsrechters willen zich graag doorontwikkelen. Door de scheidsrechtercoördinator te laten meeluisteren met een communicatiesysteem kan hij niet alleen zien hoe een scheidsrechter op spelsituaties reageert, maar ook horen wat hij zegt tegen collega-scheidsrechters en speldeelnemers. Hierdoor krijgt een scheidsrechtercoördinator een goed en volledig beeld van hoe de scheidsrechter handelt tijdens een wedstrijd op specifieke spelsituaties. Dit kan hij meenemen in de evaluatie na de wedstrijd.
  • Voor een scheidsrechtercoördinator blijft het een uitdaging om jongeren te interesseren voor het vak van ‘scheidsrechter’, omdat het nog altijd een stoffig imago heeft. Het fluiten met een communicatiesysteem maakt het vak van ‘scheidsrechter’ aantrekkelijker voor jongeren.

Aanvullende tips

  • Maak afspraken met elkaar als je met een communicatiesysteem werkt. Wat zeg je wel en niet tegen elkaar? Op deze manier zijn de verwachtingen duidelijk en dat komt de kwaliteit van het begeleiden van de wedstrijd alleen maar ten goede.
  • Als scheidsrechtercoördinator is het niet verstandig om beslissingen van de scheidsrechter in het veld te beïnvloeden. Richt je op algemene feedback via het communicatiesysteem.
  • Het helpt de scheidsrechter niet als je tegen hem schreeuwt of je stem verheft. Dit kan de scheidsrechter verstoren in het goed begeleiden van de wedstrijd.