Uit onderzoek onder ruim 500 scheidsrechters blijkt dat door het gebruik van een communicatiesysteem, ook wel ‘headset’ genoemd, scheidsrechters sneller en correcter beslissingen nemen. Zij geven ook aan dat een communicatiesysteem bij kan dragen aan de eerlijkheid, sportiviteit en kwaliteit van de sport.   

Het onderzoek onder de scheidsrechters is gehouden door Axitour Communication Systems, leverancier van o.a. communicatiesystemen in de sport. Een van de meest populaire technische hulpmiddelen voor scheidsrechters is het draadloze communicatiesysteem ook wel ‘oortjes’ of ‘headset’ genoemd. Scheidsrechters en officials kunnen hiermee direct met elkaar communiceren via een (‘open’) lijnverbinding, zoals bij een telefoongesprek.

Sneller én correcter beslissingen nemen

In het onderzoek geven 90% van de scheidsrechters (die reeds met een communicatiesysteem fluiten) aan dat zij correcter beslissingen nemen en 60% geeft aan dat zij sneller beslissingen nemen.

Belangrijkste voordelen communicatiesysteem scheidsrechter

De scheidsrechter zien de volgende voordelen van het gebruik van een communicatiesysteem (in volgorde van belangrijkheid):

  1. Snelle en directe communicatie met de collega-scheidsrechter;
  2. Het arbitrageteam heeft de mogelijkheid om elkaar onderling te ondersteunen/coachen tijdens de wedstrijd (samenwerking);
  3. Er kan over meer spelsituaties beslissingen genomen worden tijdens de wedstrijd;
  4. Minder foute beslissingen;
  5. Het uitstralen van meer gezag/professionaliteit;
  6. Het maakt het fluiten leuker.

Ontwikkeling scheidsrechter(koppels)

Ruim 95% van de scheidsrechters geeft aan dat een communicatiesysteem bijdraagt aan de eigen ontwikkeling als scheidsrechter. Bij 97% van de scheidsrechters draagt het bij aan de ontwikkeling als scheidsrechterkoppel, hierbij refereren zij aan een verbeterde samenwerking door de snelle en directe communicatie met collega-scheidsrechters en officials.

Tevens geeft 90% van de scheidsrechters aan dat een communicatiesysteem talentvolle scheidsrechters kan helpen zich sneller te ontwikkelen.

Sneller opleiden ‘beginnende’ scheidsrechters

Ruim 79% van de scheidsrechter geeft aan dat een communicatiesysteem bijdraagt aan het sneller opleiden van beginnende scheidsrechters. Met een communicatiesysteem kan een scheidsrechtercoach/-coördinator de scheidsrechter ‘in’ het moment, van gerichte feedback voorzien.

Bijdrage aan veiligheid scheidsrechter

Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat 73% van de scheidsrechters aangeeft dat een communicatiesysteem bijdraagt aan de veiligheid van de scheidsrechter. De scheidsrechters geven aan dat door de directe communicatie met collega-scheidsrechters er meer waargenomen kan worden en er sneller gereageerd en geanticipeerd kan worden op incidenten.

Eerlijkheid en sportiviteit

Op de vraag of een communicatiesysteem kan bijdragen aan eerlijkheid en sportiviteit in de sport geeft maar liefst 96% van de scheidsrechters aan dat dit het geval is. Dit heeft enerzijds te maken met het correcter nemen van beslissingen, waardoor er minder fouten worden gemaakt. Dit in combinatie met het sneller nemen van beslissingen zorgt voor minder discussie en onsportief gedrag (escalatie). Zo is ook 80% van de scheidsrechters ervan overtuigd dat een communicatiesysteem incidenten in en rondom het veld kan voorkomen.

Kwaliteit van de sportwedstrijd

Vindt u dat een communicatiesysteem bijdraagt aan de kwaliteit van de sportwedstrijd? Ruim 94% bevestigt dit met het antwoord ‘ja’. De strekking van de toelichting op deze vraag wordt in de volgende zin samengevat (een van de toelichtingen) : “Hoe beter de scheidsrechter, hoe eerlijker en beter het spelletje”.

De scheidsrechters die hebben deelgenomen aan de enquête zijn op alle niveaus (breedtesport tot aan topsport) actief in diverse sporten. Voor het verkrijgen van de informatie is in de vragenlijsten onderscheid gemaakt tussen scheidsrechters die wel en niet met een communicatiesysteem fluiten: 105 om 419.

Infograhic: Mogelijkheden communicatiesysteem scheidsrechters én de sport

infographic-mogelijkheden-communicatie-systeem-scheidsrechter-sport

Kijk voor meer informatie en resultaten per sport op:

www.axiwi.nl/vragenlijst-scheidsrechter/