Deze referentie is geschreven door Marcel de Laat van Direct Infra

Direct Infra is specialist in het onderhoud van bestaande asfalt infrastructuren. Hierbij worden duurzame asfaltonderhoudstechnieken toegepast die zorgen voor een langere levensduur en zorgdragen voor ‘levensduurverlenging’ van bestaande asfalt infrastructuur.

‘Morsetekens’ voor het communiceren op afstand

Voordat wij met AXIWI gingen werken, communiceerden wij tijdens onze asfaltonderhoudswerkzaamheden door middel van het gebruik van een zoemer. Deze zoemer communiceerde een soort van ‘morsetekens’ om op afstand met elkaar te communiceren. De zoemer ging dan bijvoorbeeld 1,2,3 of 4 keer over. De verschillende codes stonden voor verschillende taken/opdrachten. Het nadeel van deze manier van werken is dat we iedereen steeds moesten uitleggen wat diegene moest doen bij de verschillende codes. Vergissingen in de communicatie lagen daardoor op de loer. Een ander nadeel van deze “morsecommunicatie” was dat er slechts sprake was van éénrichtingsverkeer. Dit kwam het werkproces en de duidelijkheid van communicatie niet ten goede.

direct-infra-werkt-veiliger-tijdens-asfalteerwerkzaamheden-met-axiwi

Veiliger communiceren op en rond de werkplek met AXIWI®

Één van de speerpunten van Direct Infra BV is veiligheid op en rondom de werkplek. Om ons streven kracht bij te zetten gingen we op zoek naar een nieuw communicatiemiddel. Hierbij stond vast dat het om een interactief en draadloos communicatiesysteem moest gaan; gemakkelijk en veilig op afstand met elkaar sprekend (verbaal) communiceren. Daarbij wilden we de mogelijkheid hebben om direct verbaal op elkaar te reageren in het geval van instructies of anderszins. AXIWI bleek voor ons de ideale oplossing.

Door middel van het gebruik van AXIWI zijn onze werkzaamheden qua veiligheid sterk verbeterd, onze dagproducties zijn hoger dan voorheen én er is minder irritatie doordat duidelijk is wat word bedoeld.

Nadat we eerder werkten met de AXIWI AT-320M, werken we vanaf heden met het verbeterde model: de AXIWI AT-350. De benodigde investering is het ons dubbel en dwars waard.